Actions

Portal/108/pl

From Whonix

Whonix jest systemem operacyjnym skoncentrowanym na anonimowości, prywatności i bezpieczeństwie. Jego fundamentem jest sieć Tor, której założeniem jest anonimowość[1], Debian GNU/Linux[2] oraz bezpieczeństwo poprzez izolacje. Wycieki DNS stają sie niemożliwe, a oprogramowanie malware nawet z przywilejami użytkownika root nie jest

w stanie odczytać numeru IP użytkownika.