Actions

Starting Whonix/12/pl

From Whonix

< Starting Whonix

Jeśli Whonix nie uruchamia się z braku PAE, otwórz Virtual Box, kliknij prawym przyciskiem myszy na Whonix-Gateway, Ustawienia, Procesor, zablokuj okienko "PAE/NX" i potwierdź.