Actions

Starting Whonix/28/pl

From Whonix

< Starting Whonix

Po otwarciu menu grub boot masz dwie sekundy na wybór jednego z dwóch domyślnych kerneli.