Actions

Starting Whonix/4/pl

From Whonix

< Starting Whonix

Uruchamianie Whonix'a jest proste. Otwórz VirtualBox, a następnie dwukrotnie kliknij na Whonix-Gateway oraz Whonix-Workstation.