Actions

Support/17/pl

From Whonix

< Support

Podchodź ostrożnie do porad otrzymanych w miejscach publicznych. Rozważ drugą opcje i nigdy nie używaj komend których nie rozumiesz.