Actions

Support/19/pl

From Whonix

< Support

Na forum Whonix w [$A ustawieniach użytkownika] zablokuj opcję "Show others my online status". [1]

  1. $A