Jump to: navigation, search

Translations:Documentation/199/pl

Celem tego dokumentu jest przybliżenie użytkownikom problemu anonimowości w internecie. Pomimo, że Whonix został zaprojektowany aby ją zapewnić, anonimowość często wychodzi poza ramy problemu technologicznego: żadne narzędzie samo w sobie nie może zapewnić bezpieczeństwa.