Jump to: navigation, search

Translations:Starting Whonix/18/pl

Błąd podobny do błędu PAE i VERR_SSM_FIELD_NOT_CONSECUTIVE wymienionych wyżej. Jeśli możesz, odblokuj VT-x w BIOS'ie. Jeśli nie możesz, zablokuj PAE/NX w VirtualBox (patrz Błąd PAE) oraz przeczytaj Opcje Boot i używaj kernel'a 486.