Jump to: navigation, search

Translations:Starting Whonix/25/pl

Idź do strony Download. Zawiera ona instrukcje na temat tego w jaki sposób pobrać oraz zweryfikować obrazy wirtualnych maszyn Whonix. Zawiera ona także pomoc w formie zdjęć oraz video.