Jump to: navigation, search

Translations:Starting Whonix/28/pl

Po otwarciu menu grub boot masz dwie sekundy na wybór jednego z dwóch domyślnych kerneli.