Jump to: navigation, search

Translations:Starting Whonix/4/pl

Uruchamianie Whonix'a jest proste. Otwórz VirtualBox, a następnie dwukrotnie kliknij na Whonix-Gateway oraz Whonix-Workstation.