Jump to: navigation, search

Translations:Support/13/pl

Uważaj na to co mówisz! W szczególności w publicznych miejsach gdzie prowadzona jest archiwizacja. To co mówisz może zdradzić twoje informacje: