Jump to: navigation, search

Translations:Support/17/pl

Podchodź ostrożnie do porad otrzymanych w miejscach publicznych. Rozważ drugą opcje i nigdy nie używaj komend których nie rozumiesz.