Jump to: navigation, search

Translations:Support/19/pl

Na forum Whonix w [$A ustawieniach użytkownika] zablokuj opcję "Show others my online status". [1]
  1. $A